Jogi nyilatkozat

Miután a szanex.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a Szanex.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Szanex.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a Szanex.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Szanex.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A Szanex.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.


Az oldal üzemeltetőjének adatai:

 • Az oldalt üzemeltető cég neve:  Szanex Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):  3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. út 24.
 • Elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  szanex@szanex.hu
 • Cégjegyzékszáma:  05-06-005646
 • Adószáma:  21302541-2-05
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:  Miskolci Törvényszék Cégbírósága
 • Telefonszáma:  (48) 512-880
 • Adatvédelmi nyilvántartási száma:  NAIH-89883/2015
 • A szerződés nyelve:  magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, elérhetőségei, e-mail címe:

 • DDSWEB Kft.
 • 2400 Dunaújváros, Gárdonyi Géza u. 12.
 • Telefon: +36 20/4141-875     
 • E-mail: info@ddsweb.hu